Jubileusz malarstwa…

Na terenie gminy Sadowne odbywał się XX Plener Malarski Artystów Plastyków. Podczas wernisażu poplenerowego mogliśmy podziwiać efekty tego Jubileuszowego Pleneru.

Od 27 września na terenie gminy Sadowne trwa XX Plener Malarski Artystów Plastyków. W dotychczasowych przeważnie brała udział ta sama grupa artystów, ale w tym roku widzimy wiele nowych twarzy. Do Sadownego zawitali pp.: Gabriela Czarnecka, Danuta Rasińska, Teresa Urbanowska, Katarzyna Krajewska, Elżbieta Małgorzata Pędracka, Mieczysław Bugnacki, Zbigniew Jerzy Dziwosz, Jarosław Marek Komorowski i Mariusz Zawiślak (szerzej o artystach można przeczytać poniżej – na stronach folderu przygotowanego z tej okazji przez Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem).

Artyści, jak w poprzednich latach, zamieszkiwali w Gospodarstwie Agroturystycznym „Przy lesie” Państwa Iwony i Piotra Olkowskich w Ociętem - głównie tam też tworzyli swoje prace. Artyści przeprowadzili też wspólnie z sadowieńskim GOK-iem warsztaty malowania na porcelanie i malarskie w plenerze, o których pisaliśmy wcześniej.

Efekty tegorocznego Pleneru mogliśmy podziwiać 2 października 2020 r. podczas wernisażu poplenerowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem. Na wystawie współtowarzyszącej, w sali obok, znalazły się natomiast prace naszych lokalnych artystów, które powstały podczas ostatnich warsztatów.

Tegoroczny wernisaż otworzyła p. Ewa Piórkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem, a w imieniu Samorządu do artystów zwrócił się p. Marcin Gręda – Zastępca Wójta Gminy Sadowne. Parę słów o uczestnikach Pleneru, jego przebiegu i powstałych pracach przekazała zebranym p. Teresa Urbanowska – Komisarz Pleneru. Minutą ciszy uczczono również pamięć ś.p. Edwarda Hermana, który był inicjatorem sadowieńkiego Pleneru oraz organizatorem kolejnych jego edycji, a który odszedł od nas w styczniu 2019 roku.

Jubileuszowy Plener i specjalne podziękowania dla jego uczestników: specjalne statuetki, które powstały w Pracowni Ceramiki GOK-u, a wręczyli je artystom… i nie tylko... p. Ewa Piórkowska i p. Marcin Gręda oraz… specjalny tort, który wszystkim na pewno smakował.

Uwaga! Wystawę prac plenerowych można obejrzeć jeszcze tylko do 5 października br. Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem! Naprawdę warto zwiedzić tę wystawę!

Zdjęcia w galerii Google>>>