Koncert kolęd 2020

23 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbył się Koncert Kolęd – znane kolędy i pastorałki wykonali członkowie Koła Muzycznego GOK prowadzonego przez p. Ewę Jakubik.

W pierwszej części spotkania Dyrektor GOK-u p. Ewa Piórkowska ogłosiła oficjalne wyniki konkursu pn. „Szopka Bożonarodzeniowa” i wręczyła dyplomy oraz nagrody jego laureatom.

W poszczególnych grupach wiekowych laureatami zostali:
Kategoria: klasy I-IV szkoły podstawowej

  1. Praca zbiorowa: Magdalena Rydzewska, Emilia Kania i Amelia Suska
  2. Justyna Zawistowska
  3. Szymon Zawistowski

Kategoria: klasy V-VIII szkoły podstawowej

  1. Izabela Ilczuk
  2. Praca zbiorowa: Szymon i Maciej Zakrzewscy

Nagrody dla nieobecnych laureatów są do odbioru w GOK Sadowne.

Zaraz po wręczeniu nagród rozpoczął się Koncert Kolęd. Uczestnicy zajęć Koła Muzycznego GOK-u wykonali utwory w następującej kolejności:

1. Wśród nocnej ciszy - śpiewała Magda Narowska, Natalia Rostek, Wiktoria Gałązka, Maria Wierzbicka, akompaniament gitarowy, na keyboardzie zagrała Oliwia Krupa.

2. Wśród nocnej ciszy - na gitarach zagrali: Aleks Rostek i Piotr Kozanka.

3. Gdy Pan Jezus się narodził – śpiewała Oliwia Wieliczko, akompaniament gitarowy.

4. Przybieżeli do Betlejem – śpiewała Natalia Rostek, Wiktoria Gałązka i Oliwia Felińska, akompaniament gitarowy, na klawiszach zagrała Oliwia Wieliczko.

5. Gloria – śpiewała Magda Narowska i Weronika Wójcik, akompaniament gitarowy.

6. Gdy śliczna Panna, na gitarze zagrała Maria Wierzbicka.

7. Lulajże Jezuniu – śpiewała Izabela Ilczuk, akompaniament gitarowy.

8. W Betlejem – śpiewała Maja Popławska i Oliwia Wieliczko, akompaniament gitarowy.

9. Pójdźmy wszyscy – śpiewała Oliwia Felińska, na keyboardzie zagrała Oliwia Krupa.

10. Pójdźmy wszyscy – melodia instrumentalna.

11. Do szopy – śpiewał Filip Gierej, na klawiszach zagrała Amelia Puścion, Izabela Ilczuk i Marcin Rusiniak.

12. Jezus Malusieńki – śpiewała Magda Narowska, na klawiszach zgrała Amelia Puścion, Izabela Ilczuk, Filip Gierej i Marcin Rusiniak.

13. Bosy pastuszek – zaśpiewał Maciej Szcześnik i Weronika Wójcik, akompaniament gitarowy i klawiszowy.

14. Cicha noc – zaśpiewała Amelia Puścion, na keyboardach zgrali: Izabela Ilczuk, Filip Gierej i Marcin Rusiniak.

Świetny koncert Koła Muzycznego, którym kieruje p. Ewa Jakubik. Publiczność doceniła starania i umiejętności członków Koła, nagradzając każdy występ burzliwymi oklaskami.

Zdjęcia w galerii Google>>>