Spotkanie SKS - 06.09.2016

6 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie Sadowieńskiego Klubu Seniora.

 

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody – to tylko definicja przestępstwa, z którym być może często się spotykamy lub o nim słyszymy. A jak jest w rzeczywistości, co mówią statystyki, a jak jest w naszej gminie i gdzie szukać pomocy?

Wiele pytań, przykładów i opinii na ten temat. Szczegóły zagrożenia przemocą w rodzinie usłyszeli na spotkaniu członkowie Sadowieńskiego Klubu Seniora. Szkolenie w tym zakresie przygotował p. Marek Mudant, emerytowany policjant i nadal – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

A dla ciekawskich i zainteresowanych, o przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania,jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą,działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej i osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.

Spotkanie SKS było też okazją do załatwienia niezbędnych spraw organizacyjnych, wstępnego ustalenia harmonogramu kolejnych spotkań, jak też zainicjowania procedury wyborów nowego Zarządu Klubu po rocznej działalności poprzedniego.