III B w Muzeum

10 września 2021 roku nasze Muzeum Ziemi Sadowieńskiej odwiedzili uczniowie klasy III b Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz z wychowawcą Grażyną Balą. Lekcja muzealna poświęcona była czasom II wojny światowej i okupacji na terenie gminy Sadowne.

Młodzi ludzie z wielkim zainteresowaniem oglądali polskie umundurowanie, odznaczenia, łuski pocisków oraz inne artefakty związane z tym okresem. Dzieci zadawały wiele pytań na czasów wojny oraz starały się zweryfikować swoją wiedzę, która do tego czasu opierała się na opowieściach ich dziadków i pradziadków.

W czasie tej lekcji muzealnej po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że bezpośredni kontakt z pamiątkami historycznymi i eksponatami budzi w młodych ludziach większe zainteresowanie danym zagadnieniem niż tylko sam przekaz zawarty w podręcznikach historii.

Więcej zdjęć