VI Retro Moto Show

Organizatorzy Retro Moto Show zapraszają wszystkich miłośników już nie nowych pojazdów mechanicznych na Zlot, który odbędzie się po raz szósty w Sadownem.

VI Retro Moto Show odbędzie się na placu targowym tuż za kościołem w Sadownem. Jak co roku, Organizatorem imprezy jest p. Tomasz Gałązka, a patronat nad Zlotem objął Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran. Współorganizatorzy imprezy to: Gmina Sadowne i Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem.

Serdecznie zapraszamy!